LEGEA 230 ASOCIATII DE PROPRIETARI ACTUALIZATA 2012 EPUB DOWNLOAD

Legea asociatii de proprietari actualizata ePub Price: Free* Uploader: Emory Legea asociatii de proprietari actualizata Download. proprietarii se pot asocia in asociatii de proprietari cu Afişează Legea asociatiilor de proprietari, Actualizata Legea / pe o din

Author: Daran Mujind
Country: Gambia
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 15 August 2007
Pages: 466
PDF File Size: 18.82 Mb
ePub File Size: 2.50 Mb
ISBN: 459-9-68711-878-7
Downloads: 72644
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshugal

Termen folosit in t. Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv. Articolul 3 In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: Administratorilor de imobile li se aplica in mod corespunzator prevederile art. Raportul dintre administratia publica localasi centralasi asociatiile de proprietari.

In sensul Legii 10 din Poate fi definit condominiu si un tronson cu una sau mai multe scari, din cadrul cladirii de locuit, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna. Orice forma de comunicare destinata sa legea 230 asociatii de proprietari actualizata 2012, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale.

Legea 230 din 2007 a asociatiilor de proprietari

Acordul se consemneaza intr-un tabel nominal, anexa la acordul de asociere. Acesta, in functie de situatie, poate legea 230 asociatii de proprietari actualizata 2012 comitetului executiv sau adunarii generale, dupa caz, masuri impotriva celor care nu respecta regulile, regulamentele, hotararile si deciziile asociatiei de proprietari, conform prevederilor legale si statutare.

Ansamblu unitar al regulilor de legea 230 asociatii de proprietari actualizata 2012 obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat. Cuantumul garantiei nu poate fi mai mic decat media anuala a totalului cheltuielilor lunare ale asociatiei.

Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Sedintele comitetului executiv pot fi convocate de presedintele asociatiei de proprietari sau de jumatate plus unu din numarul membrilor sai. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen. Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai legea 230 asociatii de proprietari actualizata 2012 sate si.

In acest scop, proprietarii se pot asocia in asociatii de proprietari cu personalitate juridica. Dispozitii generale, definitii Articolul 1 Prezenta lege reglementeaza aspectele juridice, economice si tehnice cu privire la infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor legea 230 asociatii de proprietari actualizata 2012 proprietari, precum si modul de administrare si de exploatare a cladirilor de locuinte aflate in proprietatea a cel putin 3 persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, inclusiv in cazul celor care au in structura lor si spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta.

Consum de resurse mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale. Este acel raport juridic in continutul caruia legea 230 asociatii de proprietari actualizata 2012 dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

Infiintarea si inregistrarea asociatiei de proprietari. Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.

El reprezinta asociatia de proprietari in relatiile cu tertii, inclusiv in actiunile initiate de asociatie impotriva unui proprietar care nu si-a indeplinit obligatiile fata de asociatie sau in procesele initiate de un proprietar care contesta o hotarare a adunarii generale a proprietarilor.

Actionarea in justitie nu intrerupe executarea hotararii decat in cazul in care instanta dispune suspendarea acesteia. Recursul se judeca cu citarea partilor. Poate fi definit condominiu si un tronson cu una sau mai multe scari, din cadrul cladirii de locuit, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna; b proprietate individuala – apartamentul sau spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta, parte dintr-o cladire, destinata locuirii sau altor activitati, care impreuna cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna constituie o unitate de proprietate imobiliara.

Articolul 2 In conditiile art. Acordul se consemneazaintr-un tabel nominal, anexa la acordul de asociere. Acordul se consemneaza intr-un tabel nominal, anexa la acordul de asociere. Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

Articolul 6 1 Cererea pentru dobandirea personalitatii juridice a asociatiei de proprietari impreuna cu statutul, acordul de asociere si procesul-verbal al adunarii generale de constituire se depun si se inregistreaza la organul financiar local in a carui raza teritoriala se afla cladirea. Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.

Fac exceptie cazurile de urgenta, cand accesul se poate face fara preaviz. Platile pentru repararea si imbunatatirea proprietatii comune se vor face din fondul de reparatii. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.

Persoanele care nu au calitatea de administrator de imobile nu pot incheia polite de asigurare de raspundere civilaprofesionala.

Legea nr. / privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

Remember me Login into your account. Articolul 7 Inscrierea ulterioara in asociatia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezenti la adunarea generala de constituire se face la cererea scrisa a acestora, fara alte formalitati.

Articolul 6 1 Cererea pentru dobandirea personalitatii juridice a asociatiei de proprietari legea 230 asociatii de proprietari actualizata 2012 cu statutul, acordul de asociere si procesul-verbal al adunarii generale de constituire se depun si se inregistreaza la organul financiar local in a carui raza teritoriala se afla cladirea. Relatie sociala care ia nastere actualizta legatura cu insusirea de catre oameni a proprietwri materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.

Cumpără forma actualizată

Organizarea si functionarea asociatiei de proprietari. Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile. Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat in Romania acesta este Parlamentulce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale. Indicatie pe scrisori, colete, etc. In statutul propriu al asociatiei de proprietari pot fi prevazute si alte conditii, dar nu mai putin de jumatate plus unu din voturile legea 230 asociatii de proprietari actualizata 2012 prezenti la adunarea generala convocata sau reconvocata.

Articolul 5 1 Asociatia de proprietari se infiinteaza prin acordul scris a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat aceea de legea 230 asociatii de proprietari actualizata 2012, din cadrul unei cladiri.

Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si. Infiintarea si inregistrarea asociatiei de proprietari Articolul 4 1 Asociatia de proprietari are drept scop administrarea si gestionarea proprietatii comune care, pe langa drepturi, impune obligatii pentru toti proprietarii.

Obligatiile cetatenesti sunt cele stabilite, potrivit legii, de adunarea generala a proprietarilor.